Predstavnici Plovputa d.o.o. Split-Hrvatska posjetili Crnu Goru

U Upravi pomorske sigurnosti je, 22. marta 2017. godine, održan sastanak sa predstavnicima Plovputa d.o.o. Split – Hrvatska. 

Opširnije...

Evropska komisija odobrila Crnoj Gori pristup IMS sistemu

Uprava pomorske sigurnosti je u 2016. godini poslala zahtjev prema Evropskoj komisiji (EK) i Evropskoj agenciji za pomorsku sigurnost (EMSA) za pristup IMS (Integrated Maritime Services eng.) sistemu. Nadavno je Uprava pomorske sigurnosti dobila pozitivan odgovor za pristupu IMS sistemu. IMS predstavlja jedinstvenu platformu u kojoj su integrisani svi dosadašnji pomorski servisi koje je razvila EMSA (CleanSeaNet, EU LRIT Data Centre, SafeSeaNet, THETIS, satelitski AIS, i dr) za potrebe povećanja stepena sigurnosti na moru i zaštitu mora od zagađenja. 

Odrzan 11. sastanak CTG MPPR-a

U Lisabonu je, 15. marta 2017. godine, u Evropskoj agenciji za pomorsku sigurnost (EMSA) održan 11. sastanak CTG MPPR-a (Consultative Technical Group on Marine Pollution Preparedness and Response eng.) odnsono ekspertske radne grupe za zaštitu mora od zagađenja.

Opširnije...

SafeSeaNet – CECIS-MP trening za pomorske administracije, Lisabon, 14. mart 2017.

U Lisabonu je 14. marta 2017. godine, u organizaciji EMSA (European Maritime Safety Agency.eng), održan  SafeSeaNet – CECIS-MP trening za pomorske administracije. Učesnici treninga su bili predstavnici članica Evropske unije, trećih zemalja kao i zvaničnici Evropske komisije (DG MARE).

Opširnije...

U Podgorici odrzana godisnja SEETO regionalna posjeta Crnoj Gori

U Podgorici je, 10. marta 2017.godine, u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva (MSP) održana godišnja SEETO regionalna posjeta Crnoj Gori. Ovo je bio jedan od niza sastanaka koji predstavlja nastavak aktivnosti nakon Pariskog samita, a u cilju definisanja mjera i aktivnosti koje će biti prezentovane na sastanku Premijera Vlada, koji će se održati u Trstu, polovinom tekuće godine. Sastanku su, osim predstavnika SEETO, učestvovali i predstavnici MSP iz svih sektora, kao i predstavnici organa koji su u sastavu MSP. Na sastanku je bilo riječi o  progresu u dijelu planiranih projekata na Glavnoj i Sveobuhvatnoj mreži. 

Opširnije...

Radio oglas br 50/2016

Zbog izvodjenja radova u Sutomorskom zalivu zabranjena plovidba, ribarenje,sidrenje i sve vrste podvodnih aktivnosti u radijusu od 1 NM od sledeće pozicije: 42 07.652N 019 02.206E stop

Radio oglas br. 05/2017

Usamljena opasnost, Skadarsko jezero na poziciji 42 15.540N   019 06.828E pomjerena sa pozicije. Svi plovni objekti da obrate pažnju stop

Radio oglas br. 04/2017

Na ulazu u virpazarski kanal nedostaju dvije zelene dnevne oznake i jedna crvena dnevna oznaka. Svi plovni objekti da obrate pažnju stop

Predstavnici Crne Gore učestvovali na trening kursu EMSA o pomorskom zakonodavstvu Evropske unije

U Lisabonu je u periodu od 24. do 27. januara 2017. godine u organizaciji Evropske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA) održan trening kurs o pomorskom zakonodavstvu Evropske unije, u sklopu programa tehničke pomoći EMSA zemljama koje su u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, u trajanju od 30 mjeseci. Opširnije...

Uprava pomorske sigurnosti početkom godine aktiviraće zvanično sistem nadzora saobraćaja na moru

Članak dnevni list ''Pobjeda'', vezano za početak rada VTMIS sistema nadzora, informisanja i upravljanja pomorskim saobraćajem i ostali projekti Uprave pomorske sigurnosti. 

UPS početkom godine zvanično aktivira sistem nadzora saobraćaja na moru

Strana 1 od 12

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP